تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی

سید حسین تهامی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ اعظم انصاری

دوره 29، شماره 21 ، مرداد 1401، ، صفحه 10-49

https://doi.org/10.22067/economlaw.2022.75835.1162

چکیده
  در این مقاله تأثیر شیوع بیماری‌های پاندمیک مانند کووید- ۱۹ بر اجرای تعهدات قراردادی از حیث تحلیل اقتصادی حقوق به روش توصیفی- تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به وجود طیف گسترده‌ای از قراردادهای مختلف که ممکن است، تحت تأثیر شیوع بیماری‌های پاندمیک قرار گیرند، نمی‌توان تأثیر شیوع بیماری پاندمیک را ذیل یک عنوان و با یک ضمانت ...  بیشتر

هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده 3 موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی

عبدالحسین شیروی؛ اعظم انصاری

دوره 19، شماره 1 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/le.v19i1.27366

چکیده
  امروزه هماهنگ سازی قانونی در خصوص اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و منافع و معایب آن یکی از مباحثات علمی مناقشه برانگیز در حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد. این امر به‌خصوص بعد از انعقاد موافقتنامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان تجارت جهانی و تأکید آن بر هماهنگ سازی در وضع اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی با در نظر گرفتن ...  بیشتر