تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران

جلال سلطان احمدی؛ زهرا وطنی؛ معصومه زمانیان

دوره 29، شماره 22 ، بهمن 1401، ، صفحه 255-209

https://doi.org/10.22067/economlaw.2023.74189.1121

چکیده
  نظریه نقض‌کارآمد محصول تحولات بنیادین حقوق‌تعهدات و جایگزینی نظام فایده‌گرایی‌اخلاقی با نظام مبتنی بر اصالت‌ارزش است و شالوده‌ی حقوق قراردادها را نه «اصالة‌اللزوم»، بلکه «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد» می‌داند که این مطلوب اگر با اجرای قرارداد حاصل می‌شود، لزوم معامله اجتناب‌ناپذیر است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد ...  بیشتر

تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی: نظریه نقض کارآمد قرارداد

علیرضا ایمانی پیرآغاج؛ محمد روشن

دوره 26، شماره 16 ، دی 1398، ، صفحه 49-74

https://doi.org/10.22067/le.v26i15.69627

چکیده
  تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی از موضوعاتی است که مورد توجه و التفات اندیشمندان حقوق و اقتصاد قرار گرفته است. مبنای این توجه شدید ناشی از اختلاف در هدف و فلسفة وضع قواعد جبران غرامات قراردادی می‌باشد. از نگاه اقتصادی هدف وضع قواعد جبران خسارت تنبیه ناقض قرارداد نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده می‌باشد. این نگرش موجب اجرای اختیاری ...  بیشتر