آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1181
تعداد پذیرش 143
تعداد پذیرش بدون داوری 32
تعداد عدم پذیرش 853
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 549

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 166
تعداد مشاهده مقاله 98909
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 61365
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 36 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 101 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 231 روز
متوسط زمان داوری 66 روز
متوسط زمان پذیرش 135 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 127 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 229 روز
درصد پذیرش 12 %