آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1270
تعداد پذیرش 166
تعداد پذیرش بدون داوری 32
تعداد عدم پذیرش 903
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 586

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 190
تعداد مشاهده مقاله 282609
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 177547
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 35 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 92 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 216 روز
متوسط زمان داوری 64 روز
متوسط زمان پذیرش 148 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 123 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 198 روز
درصد پذیرش 13 %