• آدرس پستی :
  • ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، نشریه حقوق اقتصادی ، کد پستی: 9177948951
  • تماس با کارشناس نشریه:
  • دکتر زهره اسکندری پور روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی:  14:30
  • تلفن: 6365-3880 (51) 98+
  • فاکس: 9584-3882 (51) 98+
  • ایمیل: economiclaw@um.ac.ir

 

 

 


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image