تأملی بر آثار دولت های تنظیم گر در ارتباط با حق بر توسعه پایدار

خیرالله پروین؛ علی طاهری

دوره 29، شماره 22 ، بهمن 1401، ، صفحه 70-43

https://doi.org/10.22067/economlaw.2023.75946.1163

چکیده
  به رغم مطرح شدن «توسعه­ی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسان­ها برای بهره مندی از توسعه­ی پایدار را تقویت می کنند یا چالش­ها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاست­های ...  بیشتر

آزادی کسب‌وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس

خیرالله پروین؛ حسین حاجیانی

دوره 28، شماره 20 ، اسفند 1400، ، صفحه 55-85

https://doi.org/10.22067/economlaw.2022.41903

چکیده
   در نظام معاصر تسهیل فضای کسب‌وکار موجب رشد و توسعه‌یافتگی می‌گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می‌شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب‌وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب‌وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت‌ها وجود دارد و دولت‌ها بیشترین ...  بیشتر