تأملی بر آثار دولت های تنظیم گر در ارتباط با حق بر توسعه پایدار

خیرالله پروین؛ علی طاهری

دوره 29، شماره 22 ، بهمن 1401، ، صفحه 70-43

https://doi.org/10.22067/economlaw.2023.75946.1163

چکیده
  به رغم مطرح شدن «توسعه­ی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسان­ها برای بهره مندی از توسعه­ی پایدار را تقویت می کنند یا چالش­ها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاست­های ...  بیشتر

چالش جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در نظام بانک جهانی

حجت سلیمی ترکمانی؛ پیمان شهبازی

دوره 25، شماره 13 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 101-130

https://doi.org/10.22067/le.v25i14.67059

چکیده
  امروزه یکی از اولویت‌های حقوق بین­الملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصه­های پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین‌المللی‌ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان می­دهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، ...  بیشتر